95.12.17

جلسه با رییس کمپانی گیمینگ WCA در اجلاس جهانی شانگهای - مرداد 95