مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان ورزش‌های الکترونیک در رشته فیفا ۲۰ مود FUT - اختصاصی برای خانم‌ها و آقایان

اطلاعات برگزاری و نحوه انتخاب تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی ورزش‌های الکترونیک IESF 2019