اطلاعات برگزاری و نحوه انتخاب تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی ورزش‌های الکترونیک IESF 2019