سه شنبه, 03 تیر 1399

مسابقات FUT 20 فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشگاهی

مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان ورزش‌های الکترونیک در رشته فیفا ۲۰ مود FUT - اختصاصی برای خانم‌ها و آقایان

فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشگاهی FISU در نظر دارد مسابقات جهانی بین دانشگاهی در رشته فیفا ۲۰ مود FUT برگزار کند.

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی کشورمان که نماینده رسمی فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشگاهی فیزو می‌باشد ، با مشارکت و همکاری انجمن ورزش‌های الکترونیک، مسابقات انتخابی کشورمان را مورخ روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ با هدف انتخاب یک ورزشکار فیفا باز آقا و یک ورزشکار فیفا باز خانم ، برگزار نماید .

 

مسابقات در مود FUT برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان باید در حال حاضر دانشجو باشند و دارای کارت دانشجویی معتبر و گواهی ورود به دانشگاه همراه با تاریخ باشند.

شرکت‌کنندگان باید از PSN ID شخصی خود و FUT خود برای شرکت در مسابقات استفاده کنند.