چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

انتخابات کمیسیون بازیکنان IESF در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد

 

طبق خبری که در وب‌سایت فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک منتشر شده است، امسال کمیسیون بازیکنان در IESF قرار است انتخاباتی برگزار کند تا نماینده جدیدی در این کمیسیون معرفی شود. تمامی افراد می‌توانند به عنوان نماینده کشور در این انتخابات شرکت کنند، حتی اگر فقط یک‌بار در مسابقات جهانی شرکت کرده باشند.

شرایط حضور: کمتر از ۳۰ سال سن - نماینده کشور در مسابقات جهانی (حداقل یکبار) - عضو فدراسیون ملی

 

شما می‌توانید متن کامل این خبر را در وب‌سایت فدراسیون جهانی مطالعه کنید