سه شنبه, 25 تیر 1398

سمینار علمی ورزش‌های الکترونیک

توسعه ورزش های الکترونیک با ارتقا و تامین مالی تحقیقات مرتبط با آن


همزمان با چهارمین نشست اجرایی ورزش های الکترونیک (GEES)، دومین سمینار علمی ورزش های الکترونیک در تاریخ 30 آگوست 2019 برگزار خواهد شد.
بیشتر پژوهش های علمی اخیر در رابطه با ورزشهای الکترونیک جهت حمایت از پیشرفت و پایداری ورزش های الکترونیک برای عموم به اشتراک گذاشته خواهد شد.
در نشست اجرایی ورزش های الکترونیک سال 2018 که توسط IESF برگزار شد، سمینار ورزش های الکترونیک معرفی شد و برنامه های خود در رابطه با تحقیق و توسعه جهانی ورزش های الکترونیک برای حمایت از تحقیقات در مورد ورزش های الکترونیک را اعلام کرد. (منبع: https://www.ie-sf.org/news/iesf-launches-global-esports-rdcentre-for-further-esports-development/ )
سمینار علمی ورزش های الکترونیک سال 2019 در بوسان برگزار خواهد شد. همچنین اطلاعات دقیق تر از برگزاری سمینار در روز های آینده اعلام خواهد شد

 

موضوع تحقیق

ارائه کننده

اداره کردن ورزش های الکترونیک در آسیای شرقی

پیچی چونگ دانشگاه چینی هنگ کنگ

فهم وغنی سازی ورزش های الکترونیک

جی سئوک لی دانشگاه کالیفرنیا، ایروان

مدیریت ریسک در ورزشهای الکترونیک

گیل فرد دانشگاه نیو هاون

ورزشهای الکترونیک وبرابری

ماریا ستوکوف دانشگاه سالفورد


موضوع تحقیق

ارائه کننده

اداره کردن ورزش های الکترونیک در آسیای شرقی

پیچی چونگ دانشگاه چینی هنگ کنگ

فهم وغنی سازی ورزش های الکترونیک

جی سئوک لی دانشگاه کالیفرنیا، ایروان

مدیریت ریسک در ورزشهای الکترونیک

گیل فرد دانشگاه نیو هاون

ورزشهای الکترونیک وبرابری

ماریا ستوکوف دانشگاه سالفورد