جمعه, 13 تیر 1399

گروه بندی مسابقات دانشجویان جهان FIFA20 مشخص شد

مسیح محافظت کار سرشکه، دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد واحد قزوین از کشورمان انتخاب و در گروه B قرار گرفت.

نظر به برگزاری مسابقات ورزش های الکترونیک در رشته فیفا 20 توسط فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی، مسابقات انتخابي بين دانشجويان كشورمان بصورت آنلاين برگزار و درنهايت دونفر به فيزو معرفي شدند.

روز پنج شنبه مورخ 12تیرماه، قرعه کشی توسط فيزو بصورت مجازی بين دانشجويان متقاضي برگزار شد.

مسیح محافظت کار سرشکه، دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد واحد قزوین از کشورمان انتخاب و در گروه B قرار گرفت. مسابقات مذکور 16 الی 26 تیرماه برگزار خواهد شد.

علاقمندان مي توانند هر روز ساعت ١٢ و ٢٢ GMT از طريق
FISU YouTube, Facebook, Twitch FISU.TV
مسابقات را دنبال كنند.