یکشنبه, 05 آبان 1398

حضور انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران در کنفرانس بین المللی شانگهای چین

انجمن ورزش های الکترونیک ایران به عنوان سخنران و نیز انتقال تجربیات موفق در حوزه توسعه ورزش های الکترونیک به این کنفرانس بین المللی دعوت شده بود.

کنفرانس بین المللی فرهنگ شهرهای جهانی 2019 ( Global Cities Culture Forum) در شهر شانگهای چین به میزبانی انجمن مطالعات فرهنگی چین برگزار شد. یکی از بحث های 5 گانه این کنفرانس رشد و توسعه ورزش الکترونیک و تاثیر آن بر فرهنگ شهرها و کشورها بود. انجمن ورزش های الکترونیک ایران به عنوان سخنران و نیز انتقال تجربیات موفق در حوزه توسعه ورزش های الکترونیک به این کنفرانس بین المللی دعوت شده بود.

آقای میلاد سور ، رئیس روابط عمومی انجمن ورزش های الکترونیک ایران، به نمایندگی از انجمن ایران در این کنفرانس شرکت نموده و در خصوص جایگاه ورزش الکترونیک در ایران و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی و شهرنشینی سخنرانی نمود. وی همچنین در گزارشی به فعالیت های انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران و فدراسیون ورزش‌های الکترونیک آسیا پرداخت.این کنفرانس در تاریخ 24 اکتبر با حضور چهره های فرهنگی و ورزش های الکترونیک بین المللی پایان یافت.