دوشنبه, 01 شهریور 1400

به زودی انتخابی تیم ملی ورزش‌های الکترونیک برای مسابقات آسیایی هانگژوی چین آغاز میشود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران از شهریور امسال مسابقات انتخابی تیم ملی برای مسابقات آسیایی ۲۰۲۲ هانگژوی چین آغاز خواهد شد.

طبق قوانین و مقررات مربوط به وزارت ورزش و جوانان، با توجه به ورود رشته ورزش‌های الکترونیک به المپیک جهانی و مسابقات شورای المپیک آسیا، قهرمانان رشته ورزش‌های الکترونیک همچون دیگر رشته های ورزشی در صورت کسب مدال و عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی و آسیایی ، مشمول دریافت جایزه نقدی و همچنین دریافت کارت معافیت، سرباز قهرمان خواهند شد.