سه شنبه, 29 مهر 1399

همکاری مشترک فدراسیون جهانی ورزش های الکترونیک (IESF) با شرکت جهانی رویدادهای بزرگ (MEI)

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های الکترونیک به نقل از فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های الکترونیک

 

فدراسیون جهانی ورزش های الکترونیک (IESF) در راستای کمک به یافتن شرکای بازاریابی و حامیان مالی برای اجلاس جهانی اجرایی ای اسپورت (GEES) خود، به مشارکت با شرکت جهانی رویدادهای بزرگ (MEI) اقدام نمود.

شرکت جهانی رویدادهای بزرگ (MEI) متخصص در زمینه فراهم سازی ارتباط برگزارکنندگان بزرگ رویدادهای ورزشی با تهیه کنندگان که باعث امنیت، کارایی و تجربه مناسبی برای طرفداران می باشند، این قرارداد را جهت افزایش تعداد سهامداران موفق برای حمایت از اجلاس جهانی اجرایی ای اسپورت (GEES) فدراسیون جهانی ورزش های الکترونیک منعقد کرده است.

لینک:

https://ie-sf.org/news/4981