یکشنبه, 03 شهریور 1398

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری مسابقات جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی

بعد از ظهر شنبه دکتر عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسابقات جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی بازدید نمود.

در این بازدید از سوی سرپرست انجمن ورزش‌های الکترونیک برای ایشان جایگاه ورزش‌های الکترونیک در ایران و جهان تبین شد و تاریخچه و سازماندهی نهادهای مسئول بین المللی و داخلی این رشته از جمله فدراسیون جهانی و آسیایی، انجمن و کمیته فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال تشریح گردید.

همچنین برنامه‌های انجمن، نماینده رسمی فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک در ایران به عنوان نهاد مسئول برگزاری مسابقات در همکاری‌های آتی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای توسط سرپرست انجمن برای وزیر محترم ارشاد ارائه گردید.