بازدید از امکانات آرنا و محل برگزاری مسابقات جهانی آبان ماه امسال

ثبت‌نام مسابقات انتخابی شروع شد

ایران در هر سه رشته مسابقات فدراسیون جهانی ۲۰۱۸ ورزشکار اعزام خواهد کرد

دیدار دبیرکل فدراسیون ورزش‌های الکترونیک اسیا با وزیر محترم ورزش و جوانان جناب اقای دکتر سلطانی فر

ایران در رشته CS:GO اعزام ورزشکار خواهد داشت

صفحه19 از19