ایران در هر سه رشته مسابقات فدراسیون جهانی ۲۰۱۸ ورزشکار اعزام خواهد کرد

دیدار دبیرکل فدراسیون ورزش‌های الکترونیک اسیا با وزیر محترم ورزش و جوانان جناب اقای دکتر سلطانی فر

ایران در رشته CS:GO اعزام ورزشکار خواهد داشت

صفحه21 از21