پایان مسابقات انتخابی تیم ایران و مشخص شدن قهرمان‌ها

زمانبندی و اطلاعات تکمیلی رشته CS:GO و LOL

مراسم قرعه کشی مسابقات انتخابی تیم ایران

بازدید از امکانات آرنا و محل برگزاری مسابقات جهانی آبان ماه امسال

ثبت‌نام مسابقات انتخابی شروع شد

ایران در هر سه رشته مسابقات فدراسیون جهانی ۲۰۱۸ ورزشکار اعزام خواهد کرد

صفحه6 از7