وزارت ورزش و جوانان

صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و ورزشکاران

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون بین المللی ورزش های الکترونیک

فدراسیون آسیایی ورزش های الکترونیک

ggameesportslogo