پنج شنبه, 03 مرداد 1398

ارائه طرح تشکیل کمیته مجازی به AFC

جلسه مشترک رئیس فدراسیون فوتبال به همراه مدیرعامل بنیاد بازیهای رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس انجمن وزرش های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان و رئیس کمیته فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج- رئیس فدراسیون فوتبال امروز به همراه سید صادق پژمان مدیرعامل بنیاد بازیهای رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابوذر بابا رضا -رئیس انجمن وزرش های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان و لقمان شاورانی- رئیس کمیته فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال نشستی را تشکیل و در خصوص همکاری، تعامل و مشارکت طرفین در ورزش های الکترونیک و کمیته فوتبال مجازی به بحث و بررسی پرداختند.

در این نشست، موضوعات مختلفی درباره برگزاری مسابقات کشوری الکترونیک به صورت مشترک در شهریور ماه مطرح شد.

شاورانی- رئیس کمیته فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال گفت: یکی دیگر از مواردی که دراین نشست مطرح شد این بود که رئیس فدراسیون تاکید کرد با توجه به جایگاه و موقعیتی که در کفندراسیون فوتبال آسیا به عنوان نایب رئیس AFC دارند طرح راه اندازی فوتبال الکترونیک در آسیا و در کنفدراسیون فوتبال آماده کنیم تا این طرح ارائه شود. ضمن اینکه مقرر شد تا تفاهم نامه مشارکت در این زمینه بین فدراسیون فوتبال؛ بنیاد بازیهای رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس انجمن وزرش های الکترونیک وزارت ورزش و جوانان تهیه شود.