شنبه, 07 دی 1398

انتخاب دوباره آقای کالین وبستر به عنوان رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک IESF

در مجمع عمومی فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک که در تاریخ 13 دسامبر 2019 برگزار شد، اعضای مجمع با اکثریت آرا به انتخاب دوباره آقای کالین وبستر به عنوان رئیس IESF رای دادند.

 

فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک در سال 2008 به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی با 56 فدراسیون ملی تأسیس شد. IESF در حال حاضر بزرگترین سازمان متولی ورزش الکترونیک در جهان است. تحت ریاست آقای کالین وبستر ، شش فدراسیون ملی دیگر به عضویت کامل پذیرفته شدند. از سابقه آقای کالین وبستر می توان به سی سال تجربه حرفه‌ای در ورزش الکترونیک، برگزاری اولین مسابقات قهرمانی در سال 1998 و ثبت ورزش الکترونیک به عنوان یک ورزش در کمیته ملی المپیک کنفدراسیون ورزش‌های الکترونیک آفریقای جنوبی  اشاره کرد.

در سال 2013 به صورت داوطلبانه از ریاست Mind Sports آفریقای جنوبی کنار رفت تا بتواند به صورت جدی و متمرکز در پست خود در IESF به فعالیت بپردازد.کالین وبستر برای اولین بار در سال 2013 به عنوان عضو هیئت مدیره IESF انتخاب شد و در سال 2018 برای اولین بار به عنوان رئیس IESF انتخاب شد.