کمیته بین المللی المپیک در حال بررسی امکان برگزاری اولین المپیک ورزش‌های مجازی در سال 2023 است.
رئیس کمیته بین‌المللی المپیک آقای توماس باخ در حاشیه سفر به سنگاپور اعلام کرد: “ما بسیار خوشحال خواهیم بود که اولین دوره المپیک ورزش‌های مجازی را در سنگاپور برگزار کنیم”
این اولین سفر رئیس کمیته بین‌المللی المپیک به سنگاپور از زمان انتخابش در سال 2013 بوده است .
او با بیان اینکه چگونه سنگاپور میزبان اولین المپیک جوانان بود اضافه کرد : ” شما با برگزاری المپیک جوانان در سال 2010 پیشگام بودید و در سال 2023 با برگزاری اولین المپیک ورزش‌های مجازی دوباره پیشگلم خواهید شد . ”
او با اشاره به توانایی سنگاپور در برگزاری رویدادهای جهانی گفت : ” هیچ شکی در آن نیست که شما توانایی برگزاری رویدادهای بزرگ جهانی را دارید و همه در مورد آن اتفاق نظر دارند .